+48 501 112155 KapitanPyton@gmail.com

Dlaczego warto umieć liczyć po włosku?

Liczenie to ważny element w nauce podstaw każdego języka. Włoskie liczby przydadzą nam się nie tylko w sklepie czy restauracji, kiedy zamawiamy jakąś ilość napojów lub jesteśmy proszeni o zapłacenie konkretnej kwoty, ale także w wielu innych sytuacjach. Warto je więc opanować przed wyjazdem lub w trakcie pobytu we Włoszech – zdecydowanie ułatwiają funkcjonowanie, zwłaszcza w rejonach, w których angielski jest mało popularny i można porozumieć się głównie lub tylko po włosku.

Liczymy od 0 do 10

0 – zero
1 – uno
2 – due
3 – tre
4 – quattro
5 – cinque
6 – sei
7 – sette
8 – otto
9 – nove
10 – dieci

Liczymy od 10 do 20

10 – dieci
11 – undici
12 – dodici
13 – tredici
14 – quattordici (!)
15 – quindici
16 – sedici
17 – diciassette (!)
18 – diciotto
19 – diciannove (!)
20 – venti

Liczby od 11 do 19 tworzymy dodając do cyfr 1-9 końcówkę „dici” (tu dziesięć to nasze „-naście”). Dodajemy ją na końcu w liczbach od 11 do 16, i na początku w liczbach 17, 18 i 19.

Liczb od 10 do 20 najlepiej uczyć się na pamięć, ponieważ jest wśród nich bardzo wiele wyjątków.

Dziesiątki

10 – dici
20 – venti

30 – trenta
40 – quaranta
50 – cinquanta
60 – sessanta
70 – settanta
80 – ottanta
90 – novanta

DZIESIĄTKI: Podczas tworzenia liczb od 21 do 99 należy pamiętać, że:

 • cyfry 1 i 8 (uno, otto) w połączeniu z dziesiątką usuwają ostatnią samogłoskę
  (np. venti > vent, trenta > trent).
 • cyfrę 3 w połączeniu z dziesiątką zapisujemy z akcentem graficznym tré.

Liczymy od 20 do 30

20 – venti
21 –
ventuno (!)
22 – ventidue
23 – ventitré (!)
24 – ventiquattro
25 – venticinque
26 – ventisei
27 – ventisette
28 – ventotto (!)
29 – ventinove
30
– trenta

Liczymy od 30 do 40

30 – trenta
31 – trentuno (!)
32 – trentadue
33 – trentatré (!)
34 – trentaquattro
35 – trentacinque
36 – trentasei
37 – trentasette
38 – trentotto (!)
39 – trentanove
40 – quaranta

Liczymy od 40 do 50

40 – quaranta
41 – quarantuno (!)
42 – quarantadue
43 – quarantatré (!)
44 – quarantaquattro
45 – quarantacinque
46 – quarantasei
47 – quarantasette
48 – quarantotto (!)
49 – quarantanove
50 – cinquanta

Liczymy od 50 do 60

50 – cinquanta
51 – cinquantuno (!)
52 – cinquantadue
53 – cinquantatré (!)
54 – cinquantaquattro
55 – cinquantacinque
56 – cinquantasei
57 – cinquantasette
58 – cinquantotto (!)
59 – cinquantanove
60 – settanta

Warto ćwiczyć liczenie od jednego do stu (zwłaszcza na głos). Dzięki temu nauczymy się korzystać ze wszystkich tych liczb szybciej niż wtedy, gdy ćwiczymy tylko do trzydziestu czy czterdziestu. Spróbuj policzyć dalej – od 60 do 99 – sam/sama 🙂

  Setki

  100 – cento
  200 – duecento
  300 – trecento
  400 – quattrocento
  500 – cinquecento
  600 – seicento
  700 – settecento
  800 – ottocento
  900 – novecento
  1000 – mille

  Tysiące i miliony

  1000 – mille
  2000 – duemila
  3000 – tremila
  4000 – quattromila
  5000 – cinquemila
  7000 – settemila
  8000 – ottomila
  9000 – novemila
  1 mln. – un milione
  2 mln – due milioni

  SETKI: tworzymy dodając odpowiednią cyfrę jako przedrostek do cento.
  TYSIĄCE: tworzymy kolejne tysiące dodając na początek odpowiednią cyfrę + mila (przez jedno „l”)
  MILIONY: tworzymy kolejne miliony dodając cyfrę/liczbę przed „milioni” jako osobny wyraz ( np. tre milioni, cento milioni)

  Poszczególne liczby w języku włoskim tworzą jeden wyraz. Jedynym wyjątkiem są miliony.

  Ważne, żeby ćwiczyć również trudniejsze liczby, jak na przykład:

  217 – duecentodiciassette
  54 – cinquantaquattro
  76 – settantasei
  375 – trecentosettantacinque
  1350 – milletrecentocinquanta
  4202 – quattromiladuecentodue
  1 000 502 – un millione cinquecentodue
  3 001 325 – tre milioni milletrecentoventicinque

  Teraz spróbuj sama/sam:

  512 – 
  340 –
  86 – 
  1670 – 
  1235 – 
  1 000 015 – 
  5 000 312 – 
  3 242 539 – 

  Materiały do pobrania

  1. Wydrukuj ten artykuł
   >> Pobierz lekcję PDF (4 strony A4)
  2. Liczymy po włosku. Ćwiczenie 1: cyfry i liczby
   >> Pobierz PDF z liczbami od 1 do 100 + tysiące, miliony i podst. pytania o ilość (2 strony A4)
  3. Liczymy po włosku. Ćwiczenie 2: Pisanie liczb od 1 do 100
   >> Pobierz PDF z liczbami do uzupełnienia (2 strony A4)
  4. Liczymy po włosku. Ćwiczenie 3: Pisanie skomplikowanych liczb
   >> Pobierz PDF z liczbami do uzupełnienia (1 strona A4)

  Źródła: